קטגוריה: אימון לבוגרים

על מעברים

בני ישראל יצאו ממצרים, עברו דרך ארוכה וקשה על גבי גמלים וחמורים. הם רצו להגיע אל הארץ המובטחת. גם היום כולנו נמצאים במעברים. מעבר דירה, מעבר אל ארץ אחרת, מעבר לחטיבת הביניים, מעבר בין תיכון לצבא. כששאלתי הורים על הרגשתם בעקבות מעבר מגורים בין ארצות הן הגדירו אותו במילים :" זה היה כמו יציאת מצריים".…
עוד